Kansen liggen in de juiste combinatie van online en fysiek

Loopbaan­ontwikkeling 2.0

Tekst Bas Nieuwenhuijsen Beeld ANP

Ons leven en ons werk zijn het afgelopen jaar op z’n kop gezet. Wat kunnen mobiliteitscentra op afstand voor overheidsorganisaties en hun medewerkers betekenen? ‘In 2020 hebben we zo’n 150 carrièregesprekken gevoerd online, die we anders live zouden doen.’

De kans is groot dat thuiswerken ook na corona gangbaar blijft

‘Online bijeenkomsten worden beter bezocht’

Aan het woord zijn Masja Janssen-Lacroix, manager van het Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM, en Merlien Soedhoe, projectleider Arbeids­mobiliteit en Trainee­programma bij Talentenregio. De inmiddels bekende gevolgen van de coronacrisis zijn ook aan hun organisaties niet voorbij­gegaan. Thuiswerken, leidinggeven en samenwerken op afstand, digitaal bijeenkomen, het is de nieuwe werkelijkheid van alledag. En dat is omschakelen en wennen. ‘We hebben alles moeten aanpassen,’ zegt Janssen-Lacroix, ‘onze diensten, trainingen, de gesprekken, alles gaat nu online.’ Daar kan Soedhoe over meepraten. ‘Wij stimuleren ontwikkeling en managen talent. Sinds de eerste coronagolf bieden we mensen vooral online inspiratie­bronnen aan, bijvoorbeeld in de vorm van webinars met goede sprekers, zoals Jitske Kramer (antropoloog, red.) en Mark Tuitert (langebaanschaatser, red.). De webinars zijn inspirerend en geven handvatten om aan de slag te gaan. De online bijeenkomsten worden steeds beter bezocht en we krijgen er enthousiaste reacties op. Mensen die thuiswerken hebben er dus behoefte aan.’ Arbeidsmobiliteit is niks nieuws. ‘Het is een langlopend thema,’ zegt Janssen-Lacroix, ‘dat in wezen draait om de vraag hoe je de juiste mensen op de juiste plek krijgt. Hoe zorg je ervoor dat mensen groeien, bij de organisatie­doelen blijven passen, of, als ze de organisatie verlaten toch voor de sector behouden blijven?’ Ook veranderingen in het werk van overheidspersoneel zijn niet nieuw. ‘Er was vóór corona al een switch gaande naar de ambtenaar 2.0, die achter de computer vandaan komt en de wereld in gaat,’ stelt Soedhoe vast. ‘Ambtenaren moeten meer samenwerken met burgers, bedrijven, andere overheden, enzovoort. Dat vraagt meer communi­catieve vaardigheden bijvoorbeeld. Netwerken wordt steeds belangrijker.’

­Drempelverlagend De nieuwe omstandigheden hebben een aantal nadelen, vinden ze allebei. ‘Normaal ontstaan er bij onze trainingen mini-netwerkjes,’ zegt Janssen-Lacroix. ‘Dat gebeurt online minder, je leert elkaar niet echt kennen. Onze eigen promotie is ook anders; posters ophangen in de gang is er niet meer bij. We doen dat nu meer online, daarin zijn we bezig onze weg te vinden.’ ‘De begeleiding van mensen is anders nu,’ merkt Soedhoe. ‘Vroeger kwam ik ze gewoon tegen op kantoor, nu moet je ze veel meer actief opzoeken, overleg plannen en update e-mails sturen. Wij hebben geleerd dat het erg belangrijk is om goed zichtbaar te blijven. Vroeger deden we dat live, nu online, onder meer via onze website en onze LinkedIn-pagina.’ Er zijn ook duidelijke voordelen, er is bijvoorbeeld geen reistijd meer. ‘Mensen kunnen meer activiteiten in hun dag passen, bijvoorbeeld een werkgroepoverleg,’ zegt Janssen-Lacroix. Dat ziet Soedhoe ook: ‘Ik zie dat er meer mensen bij online­-vergaderingen en bijeenkomsten aanwezig zijn.’ Online contact kan ook drempel­verlagend werken. Janssen-Lacroix: ‘Mensen die over hun carrière willen praten, hoeven nu niet naar onze locatie te komen. We zijn verrast over hoe goed het gaat om deze gesprekken online te voeren. In 2020 hebben we zo’n 150 carrièregesprekken online gevoerd, die we anders live zouden doen.’ Ook andere gesprekken, zoals sollicitaties, gaan online. Soedhoe: ‘Dat is wel anders dan wanneer je elkaar live spreekt. Het kost minder tijd, alleen al doordat er geen reistijd is. Daardoor kunnen kandidaten meer gesprekken voeren, zodat meer mensen bij het proces betrokken zijn.’ Janssen-Lacroix: ‘Online gesprekken met kandidaten zijn zeker mogelijk. Maar ze zijn vaak wel korter en je hoort toch minder.’

‘Het is van belang om goed zichtbaar te blijven’

Combinatie Medewerkers blijven bezig met hun eigen ontwikkeling, concluderen beiden. ‘De trainingen zitten vol,’ vertelt Janssen-Lacroix. ‘Vorig jaar waren er ook veel vacatures, kansen genoeg dus.’ Soedhoe beaamt dat er veel animo is: ‘De aanmeldingen lopen snel binnen. Ik heb ook geen signalen dat mensen minder met hun loopbaan bezig zijn. Misschien denken ze er zelfs meer over na.’ Ze verwachten dat sommige veranderingen blijven, ook na corona. Janssen-Lacroix: ‘Ons opleidingspakket bijvoorbeeld is online en voor een deel zal dat zo blijven, dat geldt ook voor online vergaderingen waarbij mensen uit de regio worden samengebracht. We blijven kijken wat medewerkers, HR en management nodig hebben, hoe we hen kunnen helpen.’ Soedhoe: ‘We zoeken de juiste combinatie. Is volledig teruggaan naar kantoor realistisch? De uitdaging is om samen te kijken waar de behoefte ligt bij alle partijen.’ ◼

IGOM werkt met vierendertig publieke organisaties in Midden- en Zuid-Limburg en Talentenregio met 26 overheidsorganisaties in Gelderland, Overijssel en Drenthe

Deel dit artikel